Produkty

TECHNODREN
0815 Z1 / R1

Ochranná, odvětrávací a drenážní vrstva /
Protiradonová ochrana
s butylkaučukovou páskou

TECHNODREN
2015 Z2

Ochranná, odvětrávací a drenážní vrstva

TECHNODREN
2010 S1

Drenážní a hydroakumuklační vrstva
do skladeb "ozeleněných střech"

Produkty

TECHNODREN 0815 Z1

TECHNODREN 0815 Z1

výška nopku:

8mm

tloušťka fólie

0,45mm

balení:

25,7m²/role

88,-
Cena v Kč/m² bez DPH

Charakteristika

Ochranná, odvětrávací a drenážní vrstva.
Výrobek špičkových vlastností ve vlhkostní ochraně budov.
Materiál fólií TECHNODREN je na bázi PVC, jež má v běžném a půdním prostředí trvanlivost odpovídající životnosti stavby.

Způsob použití

TECHNODREN se pokládá na vodorovné, svislé i šikmé plochy. Sousední pásy se napojují vzájemným přesahem 90 mm. Spojují se alternativně podle druhu namáhání - volným přesahem, případně tmelem.
Na svislé plochy se přibíjí v místech nopků hřebíky s těsnícími podložkami. Upevňují se u horního okraje v rozteči max. 300 mm, eventuálně i v ploše. Nikdy však přes hydroizolační vrstvy, které Technodren případně kryje.
Fólie lze pokládat při teplotách nad -5°C, při těsnění spojů nad +5°C.

Technické parametry

Velikost nábalu:1,285 x 20 m
Objem ventilační mezery:5,5 l/m²
Pevnost tlaku:min. 0,15 MPa
Teplotní rozmezí použití:-30 až + 80 °C
Odolává:běžným chemikáliím
prorůstání kořínků

TECHNODREN 0815 R1

výška nopku:

8mm

tloušťka fólie

0,45mm

balení:

25,7m²/role

105,-
Cena v Kč/m² bez DPH

Charakteristika

Velmi odolná tvarovaná fólie z neměkčeného PVC opatřená butylkaučukovou páskou pro slepení, zajištění vzduchotěsnosti. Odolnost fólií z PVC proti radonu dosahuje řádově lepších hodnot oproti konkurenčním materiálům.
Výrobek špičkových vlastností v protiradonové ochraně staveb.
Rovněž při použití ve vlhkostní ochraně staveb je pokládána za nejtrvanlivější výrobek.

Způsob použití

TECHNODREN se pokládá na vodorovné, svislé i šikmé plochy. Sousední pásy se napojují vzájemným přesahem 90 mm. Spojují se butylkaučukovou páskou.
Na svislé plochy se přibíjí v místech nopků hřebíky s těsnícími podložkami. Upevňují se u horního okraje v rozteči max. 300 mm, event. i v ploše. Nikdy však přes hydroizolační vrstvy, které TECHNODREN případně kryje.
Fólie lze pokládat při teplotách nad -5°C, při těsnění spojů nad +5°C.

Technické parametry

Velikost nábalu:1,285 x 20 m
Objem ventilační mezery:5,5 l/m²
Pevnost tlaku:min. 0,15 MPa
Teplotní rozmezí použití:-30 až + 80 °C
Součinitel difuze radonu:max 3,5 x 10 na mínus 13 m²/s
Odolává:běžným chemikáliím
prorůstání kořínků

Produkty

TECHNODREN 2015 Z2

výška nopku:

20mm

tloušťka fólie

0,7mm

balení:

12,85m²/role

118,-
Cena v Kč/m² bez DPH

Charakteristika

Ochranná, odvětrávací a drenážní vrstva.
Výrobek špičkových vlastností ve vlhkostní ochraně budov.
Zvětšený objem ventilační dutiny (tvořen nopky o výšce 20 mm) velmi účinně odvětrává i rozsáhlé plochy základů, podlah, volných ploch a střech průmyslové a občanské výstavby. Současně chrání stavbu proti vlhkosti, volně stékající beztlakové vodě a mechanickému poškození dalších hydroizolačních vrstev.

Způsob použití

TECHNODREN se pokládá na vodorovné, svislé i šikmé plochy. Sousední pásy se napojují vzájemným přesahem 100 mm. Spojují se alternativně podle druhu namáhání - volným přesahem, případně tmelem.
Na svislé plochy se přibíjí v místech nopků hřebíky s těsnícími podložkami. Upevňují se u horního okraje v rozteči max. 300 mm, event. i v ploše. Nikdy však přes hydroizolační vrstvy, které TECHNODREN případně kryje.
Fólie lze pokládat při teplotách nad -5°C, při těsnění spojů nad +5°C.

Technické parametry

Velikost nábalu:1,285 x 10 m
Objem ventilační mezery:13 l/ m²
Pevnost tlaku:min. 0,15 MPa
Teplotní rozmezí použití:-30 až + 80 °C
Odolává:běžným chemikáliím
prorůstání kořínků

Produkty

TECHNODREN 2010 S1

výška nopku:

20mm

tloušťka fólie

0,7mm

balení:

12,85m²/role

118,-
Cena v Kč/m² bez DPH

Charakteristika

Nopová fólie z neměkčeného PVC, určená k použití jako podkladní, drenážní a hydroakumulační vrstva střešních zahrad.
Výrobek má v horní ploše otvory pro odtok vody.

Způsob použití

Pásy tvarované fólie se pokládají na vodorovné plochy hydroizolace plochých střech.?Technodren 2010 S1 je základní, spodní vrstvou „zelené střechy“. Spoje jednotlivých pásů se provedou přeložením 2 řad nopků přes další pás fólie. Drenážní vrstva umožňuje odtok přebytečné dešťové vody perforací fólie Technodren. Vlastní filtraci vody zajišťuje geotextilní rouno položené na drenážní vrstvu fólie.
Snižuje celkovou hmotnost zelené střechy.
Dodávku zemního substrátu a vegetační vrstvy, její přípravu a realizaci, je vhodné svěřit odborné firmě.

Technické parametry:

Velikost nábalu:1,285 x 10 m
Objem ventilační mezery:13 l/ m²
Objem nopů - rezerva vody po naplnění:5,36 l/ m²
Pevnost tlaku:min. 0,10 MPa
Teplotní rozmezí použití:-30 až + 80 °C
Odolává:běžným chemikáliím
působení mikroorganismů
prorůstání kořínků
Zelené střechy

Informace

Nopová fólie TECHNODREN je vyráběna tvarováním z polyvinylchloridu.

Použitý materiál se velmi dobře snáší se všemi běžně používanými stavebními hmotami. Jeho výhodou oproti jiným polymerům je velmi dobrá houževnatost a vysoká odolnost proti tvorbě trhlin v namáhaném materiálu. Dlouhodobě si udržuje vynikající pevnostní parametry.

Velmi dobře odolává působení vody nebo vysoké relativní vlhkosti.

U neměkčeného PVC nedochází ke snížení kvalitativních parametrů vlivem bobtnání vodou, jako je tomu u výrobků z PE nebo PP.

Skladba materiálu zaručuje velmi dobrou houževnatost. Fólie Technodren si dlouhodobě udržuje vynikající pevnostní parametry.

Rovněž odolnost proti radonu dosahuje řádově lepších hodnot oproti konkurenčním materiálům. Použitý základní materiál fólie je recyklovatelný.

Při použití ve vlhkostní ochraně staveb je TECHNODREN
pokládán za nejtrvanlivější výrobek.

UŽITÍ NA STAVBĚ

Fólie Technodren je určena k ochraně staveb na půdách se středním a vysokým radonovým rizikem. Po napojení zkompletované izolační vrstvy ventilačními průduchy na vnější atmosféru účinně odvětrává i rozlehlé plochy základů, podlah, volných ploch a střech objektů průmyslové a občanské výstavby. Současně chrání stavbu proti vlhkosti, volně stékající tj. beztlakové vodě a mechanickému poškození dalších hydroizolačních vrstev.

FUNKCE

  • oddělení nasákavých materiálů stavebního díla od vlhkého okolního prostředí
  • rychlé odvedení vody k drenážnímu systému
  • bezpečná ochrana hydroizolace proti mechanickému poškození
  • zamezení pronikání radonu do stavebního díla
  • dlouhodobá ochrana díla
  • jednoduchá manipulace a montáž

APLIKACE

Základy stavby

Systém Technodren zabezpečuje vodorovnou i svislou ochranu základů stavby vytvořením vodotěsné izolace.

Podlahy a volné plochy

Systém Technodren lze jednoduše použít jak pro izolaci podlah, tak i pro izolaci volných ploch.

Izolace proti radonu

Škodlivé výrony radioaktivního plynu radonu lze instalací systému Technodren zcela odstranit.

Základní vrstva "Zelených střech"

Střešní fólie TECHNODREN 2010 S1 je ideální drenážní vrstvou pro systémy vegetačních střech, umožňující odtok přebytečné dešťové vody.

Nákres použití

Objednávka

Vyplňte prosím následující formulář.

Všechna políčka jsou povinná, kromě poznámky.

 TECHNODREN 0815 Z1
 TECHNODREN 0815 R1
 TECHNODREN 2015 Z2
 TECHNODREN 2015 R1
 TECHNODREN 2010 S1

Na Vaši objednávku Vám odpovíme cenovou nabídkou, včetně předpokládaného termínu odběru.

Kontakt

DISPERFIX s.r.o.

Masarykovo nám. 11
752 01 KOJETÍN

Tel.: +420603540180

www.technodren.cz
e-mail: info@technodren.cz
e-mail: disperfix@disperfix.cz

created by CHLEBEK 2010